هاست وردپرس اقتصادی

وردپرس اقتصادی 1

99,000 تومان ماهانه

SSL رایگان

 • ‌ 1 گیگابایت فضای میزبانی
 • Nvme نوع هارد
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • Cpanel کنترل پنل
 • کلود لینوکس سیستم عامل
 • لایت‌اسپید وب سرور
 • 2.5 گیگابایت میزان رم
 • 1 هسته میزان سی پی یو
 • ایران محل سرور
 • 1 دیتابیس
 • 1 ساب‌دامین‌
 • وردپرس و ووکامرس مناسب
 • eXploit Scanner آنتی شلر
 • روزانه بک‌آپ گیری دیتابیس
وردپرس اقتصادی 2

113,000 تومان ماهانه

SSL رایگان

 • ‌ 2 گیگابایت فضای میزبانی
 • Nvme نوع هارد
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • Cpanel کنترل پنل
 • کلود لینوکس سیستم عامل
 • لایت‌اسپید وب سرور
 • 2.5 گیگابایت میزان رم
 • 1 هسته میزان سی پی یو
 • ایران محل سرور
 • 1 دیتابیس
 • 1 ساب‌دامین‌
 • وردپرس و ووکامرس مناسب
 • eXploit Scanner آنتی شلر
 • روزانه بک‌آپ گیری دیتابیس
وردپرس اقتصادی 3

129,000 تومان ماهانه

SSL رایگان

 • ‌ 4 گیگابایت فضای میزبانی
 • Nvme نوع هارد
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • Cpanel کنترل پنل
 • کلود لینوکس سیستم عامل
 • لایت‌اسپید وب سرور
 • 2.5 گیگابایت میزان رم
 • 1 هسته میزان سی پی یو
 • ایران محل سرور
 • 1 دیتابیس
 • 1 ساب‌دامین‌
 • وردپرس و ووکامرس مناسب
 • eXploit Scanner آنتی شلر
 • روزانه بک‌آپ گیری دیتابیس
وردپرس اقتصادی 4

159,000 تومان ماهانه

SSL رایگان

 • ‌ 6 گیگابایت فضای میزبانی
 • Nvme نوع هارد
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • Cpanel کنترل پنل
 • کلود لینوکس سیستم عامل
 • لایت‌اسپید وب سرور
 • 2.5 گیگابایت میزان رم
 • 1 هسته میزان سی پی یو
 • ایران محل سرور
 • 1 دیتابیس
 • 1 ساب‌دامین‌
 • وردپرس و ووکامرس مناسب
 • eXploit Scanner آنتی شلر
 • روزانه بک‌آپ گیری دیتابیس
وردپرس اقتصادی 5

189,000 تومان ماهانه

SSL رایگان

 • ‌ 8 گیگابایت فضای میزبانی
 • Nvme نوع هارد
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • Cpanel کنترل پنل
 • کلود لینوکس سیستم عامل
 • لایت‌اسپید وب سرور
 • 2.5 گیگابایت میزان رم
 • 1 هسته میزان سی پی یو
 • ایران محل سرور
 • 1 دیتابیس
 • 1 ساب‌دامین‌
 • وردپرس و ووکامرس مناسب
 • eXploit Scanner آنتی شلر
 • روزانه بک‌آپ گیری دیتابیس
وردپرس اقتصادی 6

209,000 تومان ماهانه

SSL رایگان

 • ‌ 10 گیگابایت فضای میزبانی
 • Nvme نوع هارد
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • Cpanel کنترل پنل
 • کلود لینوکس سیستم عامل
 • لایت‌اسپید وب سرور
 • 2.5 گیگابایت میزان رم
 • 1 هسته میزان سی پی یو
 • ایران محل سرور
 • 1 دیتابیس
 • 1 ساب‌دامین‌
 • وردپرس و ووکامرس مناسب
 • eXploit Scanner آنتی شلر
 • روزانه بک‌آپ گیری دیتابیس