سرور مجازی فرانسه

پلن 1

390,000 تومان ماهانهسفارش دهید
 • 2 گیگابایت رم
 • 1 هسته سی پی یو
 • 25 گیگابایت هارد
 • نامحدود ترافیک
 • 1 گیگابیت پورت
 • KVM مجازی ساز
 • دارد فایروال

پلان 1 گیگ0 موجود است

340,000 تومان ماهانهسفارش دهید
 • 1 گیگابایت رم
 • 1 هسته سی پی یو
 • 25 گیگابایت هارد
 • نامحدود ترافیک
 • 1 گیگابیت پورت
 • KVM مجازی ساز
 • دارد فایروال

پلن 2

550,000 تومان ماهانهسفارش دهید
 • 4 گیگابایت رم
 • 2 هسته سی پی یو
 • 55 گیگابایت هارد
 • نامحدود ترافیک
 • 1 گیگابیت پورت
 • KVM مجازی ساز
 • دارد فایروال

پلن 3

880,000 تومان ماهانهسفارش دهید
 • 8 گیگابایت رم
 • 3 هسته سی پی یو
 • 65 گیگابایت هارد
 • نامحدود ترافیک
 • 1 گیگابیت پورت
 • KVM مجازی ساز
 • دارد فایروال

پلن 4

1,209,000 تومان ماهانهسفارش دهید
 • 12 گیگابایت رم
 • 4 هسته سی پی یو
 • 80 گیگابایت هارد
 • نامحدود ترافیک
 • 1 گیگابیت پورت
 • KVM مجازی ساز
 • دارد فایروال

پلن 5

1,659,000 تومان ماهانهسفارش دهید
 • 16 گیگابایت رم
 • 4 هسته سی پی یو
 • 160 گیگابایت هارد
 • نامحدود ترافیک
 • 1 گیگابیت پورت
 • KVM مجازی ساز
 • دارد فایروال

پلن 6

2,559,000 تومان ماهانهسفارش دهید
 • 24 گیگابایت رم
 • 8 هسته سی پی یو
 • 240 گیگابایت هارد
 • نامحدود ترافیک
 • 1 گیگابیت پورت
 • KVM مجازی ساز
 • دارد فایروال