سرورمجازی ابری آلمان

پلن 1

شروع از

390,000 تومان ماهانهسفارش دهید
 • 2 گیگابایت رم
 • 1 هسته سی پی یو
 • 20 گیگابایت فضا دیسک
 • 20 ترابایت ترافیک
 • هتزنر دیتاسنتر
 • آلمان و فنلاند لوکیشن

پلن 2

شروع از

493,000 تومان ماهانهسفارش دهید
 • 4 گیگابایت رم
 • 2 هسته سی پی یو
 • 40 گیگابایت فضا دیسک
 • 20 ترابایت ترافیک
 • هتزنر دیتاسنتر
 • آلمان و فنلاند لوکیشن

پلن 3

شروع از

819,000 تومان ماهانهسفارش دهید
 • 8 گیگابایت رم
 • 2 هسته سی پی یو
 • 80 گیگابایت فضا دیسک
 • 20 ترابایت ترافیک
 • هتزنر دیتاسنتر
 • آلمان و فنلاند لوکیشن

پلن 4

شروع از

1,333,000 تومان ماهانهسفارش دهید
 • 16 گیگابایت رم
 • 4 هسته سی پی یو
 • 160 گیگابایت فضا دیسک
 • 20 ترابایت ترافیک
 • هتزنر دیتاسنتر
 • آلمان و فنلاند لوکیشن

پلن 5

شروع از

2,439,000 تومان ماهانهسفارش دهید
 • 32 گیگابایت رم
 • 8 هسته سی پی یو
 • 240 گیگابایت فضا دیسک
 • 20 ترابایت ترافیک
 • هتزنر دیتاسنتر
 • آلمان و فنلاند لوکیشن