هاست وردپرس ایران

وردپرس ایران ۱

139,000 تومان ماهانه

دیتابیس نامحدود
SSL رایگان

 • ‌ 1 گیگابایت فضای میزبانی
 • SSD نوع هارد
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • Cpanel کنترل پنل
 • کلود لینوکس سیستم عامل
 • لایت‌اسپید وب سرور
 • 4 گیگابایت میزان رم
 • ایران محل سرور
 • نامحدود ساب‌دامین‌
 • وردپرس و ووکامرس مناسب
 • eXploit Scanner آنتی شلر
 • روزانه بک‌آپ گیری دیتابیس
وردپرس ایران ۲

99,000 تومان ماهانه

دیتابیس نامحدود
SSL رایگان

 • ‌ 2 گیگابایت فضای میزبانی
 • SSD نوع هارد
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • Cpanel کنترل پنل
 • کلود لینوکس سیستم عامل
 • لایت‌اسپید وب سرور
 • 4 گیگابایت میزان رم
 • ایران محل سرور
 • نامحدود ساب‌دامین‌
 • وردپرس و ووکامرس مناسب
 • eXploit Scanner آنتی شلر
 • روزانه بک‌آپ گیری دیتابیس
وردپرس ایران ۳

169,000 تومان ماهانه

دیتابیس نامحدود
SSL رایگان

 • ‌ 4 گیگابایت فضای میزبانی
 • SSD نوع هارد
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • Cpanel کنترل پنل
 • کلود لینوکس سیستم عامل
 • لایت‌اسپید وب سرور
 • 4 گیگابایت میزان رم
 • ایران محل سرور
 • نامحدود ساب‌دامین‌
 • وردپرس و ووکامرس مناسب
 • eXploit Scanner آنتی شلر
 • روزانه بک‌آپ گیری دیتابیس
وردپرس ایران ۴

189,000 تومان ماهانه


دیتابیس نامحدود

SSL رایگان

 • ‌ 6 گیگابایت
  فضای میزبانی
 • SSD
  نوع هارد
 • نامحدود
  ترافیک ماهانه
 • Cpanel
  کنترل پنل
 • کلود لینوکس
  سیستم عامل
 • لایت‌اسپید
  وب سرور
 • 4 گیگابایت
  میزان رم
 • ایران
  محل سرور
 • نامحدود
  ساب‌دامین‌
 • وردپرس و ووکامرس
  مناسب
 • eXploit Scanner
  آنتی شلر
 • روزانه
  بک‌آپ گیری دیتابیس
وردپرس ایران ۵

209,000 تومان ماهانه

دیتابیس نامحدود
SSL رایگان

 • ‌ 8 گیگابایت فضای میزبانی
 • SSD نوع هارد
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • Cpanel کنترل پنل
 • کلود لینوکس سیستم عامل
 • لایت‌اسپید وب سرور
 • 4 گیگابایت میزان رم
 • ایران محل سرور
 • نامحدود ساب‌دامین‌
 • وردپرس و ووکامرس مناسب
 • eXploit Scanner آنتی شلر
 • روزانه بک‌آپ گیری دیتابیس
وردپرس ایران ۶

229,000 تومان ماهانه

دیتابیس نامحدود
SSL رایگان

 • ‌ 10 گیگابایت فضای میزبانی
 • SSD نوع هارد
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • Cpanel کنترل پنل
 • کلود لینوکس سیستم عامل
 • لایت‌اسپید وب سرور
 • 4 گیگابایت میزان رم
 • ایران محل سرور
 • نامحدود ساب‌دامین‌
 • وردپرس و ووکامرس مناسب
 • eXploit Scanner آنتی شلر
 • روزانه بک‌آپ گیری دیتابیس