سرور مجازی ایران پورت 10 گیگابیت

سرور تست یک روزه



0 موجود است

شروع از

50,000 تومان ماهانه



سفارش دهید
 • 1 گیگابایت رم
 • 1 هسته سی پی یو
 • 10 گیگابایت SSD هارد
 • 10 گیگابایت ترافیک
 • رایگان آپلود
 • ایران لوکیشن
 • 10 گیگابیت پورت
 • ipv4-ipv6 نوع ارتباط
 • KVM مجازی ساز
 • دارد فایروال

پلن پایه پورت 10 گیگابیت امین



3 موجود است

شروع از

440,000 تومان ماهانه



سفارش دهید
 • 1 گیگابایت رم
 • 1 هسته سی پی یو
 • 10 گیگابایت SSD هارد
 • 300 گیگابایت ترافیک
 • رایگان آپلود
 • ایران لوکیشن
 • 10 گیگابیت پورت
 • ipv4-ipv6 نوع ارتباط
 • KVM مجازی ساز
 • دارد فایروال

پلن 1 پورت 10 گیگابیت امین



3 موجود است

شروع از

550,000 تومان ماهانه



سفارش دهید
 • 2 گیگابایت رم
 • 2 هسته سی پی یو
 • 10 گیگابایت SSD هارد
 • 400 گیگابایت ترافیک
 • رایگان آپلود
 • ایران لوکیشن
 • 10 گیگابیت پورت
 • ipv4-ipv6 نوع ارتباط
 • KVM مجازی ساز
 • دارد فایروال

پلن 2 پورت 10 گیگابیت امین



1 موجود است

شروع از

780,000 تومان ماهانه



سفارش دهید
 • 4 گیگابایت رم
 • 3 هسته سی پی یو
 • 15 گیگابایت SSD هارد
 • 400 گیگابایت ترافیک
 • رایگان آپلود
 • ایران لوکیشن
 • 10 گیگابیت پورت
 • ipv4-ipv6 نوع ارتباط
 • KVM مجازی ساز
 • دارد فایروال

پلن 3 پورت 10 گیگابیت امین



0 موجود است

شروع از

849,000 تومان ماهانه



سفارش دهید
 • 6 گیگابایت رم
 • 4 هسته سی پی یو
 • 15 گیگابایت SSD هارد
 • 400 گیگابایت ترافیک
 • رایگان آپلود
 • 10 گیگابیت پورت
 • ipv4-ipv6 نوع ارتباط
 • ایران لوکیشن
 • KVM مجازی ساز
 • دارد فایروال