هاست لینوکس حرفه‌ای ایران

لینوکس حرفه‌ای ایران 1

79,000 تومان ماهانه

 • ‌ 500 مگابایت فضای میزبانی
 • SSD نوع هارد
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • Cpanel کنترل پنل
 • Cloud Linux سیستم عامل
 • لایت‌اسپید وب سرور
 • ایران محل سرور
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود ساب‌دامین‌
 • eXploit Scanner آنتی شلر
 • روزانه بک‌آپ گیری دیتابیس
 • دارد SSL رایگان
لینوکس حرفه‌ای ایران ۲

89,000 تومان ماهانه

 • ‌ ۱ گیگابایت فضای میزبانی
 • SSD نوع هارد
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • Cpanel کنترل پنل
 • Cloud Linux سیستم عامل
 • لایت‌اسپید وب سرور
 • ایران محل سرور
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود ساب‌دامین‌
 • eXploit Scanner آنتی شلر
 • روزانه بک‌آپ گیری دیتابیس
 • دارد SSL رایگان
لینوکس حرفه‌ای ایران ۳

99,000 تومان ماهانه

 • ‌ ۲ گیگابایت فضای میزبانی
 • SSD نوع هارد
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • Cpanel کنترل پنل
 • Cloud Linux سیستم عامل
 • لایت‌اسپید وب سرور
 • ایران محل سرور
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود ساب‌دامین‌
 • eXploit Scanner آنتی شلر
 • روزانه بک‌آپ گیری دیتابیس
 • دارد SSL رایگان
لینوکس حرفه‌ای ایران ۴

109,000 تومان ماهانه

 • ‌ 3 گیگابایت فضای میزبانی
 • SSD نوع هارد
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • Cpanel کنترل پنل
 • Cloud Linux سیستم عامل
 • لایت‌اسپید وب سرور
 • ایران محل سرور
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود ساب‌دامین‌
 • eXploit Scanner آنتی شلر
 • روزانه بک‌آپ گیری دیتابیس
 • دارد SSL رایگان
لینوکس حرفه‌ای ایران ۵

119,000 تومان ماهانه

 • ‌ 4 گیگابایت فضای میزبانی
 • SSD نوع هارد
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • Cpanel کنترل پنل
 • Cloud Linux سیستم عامل
 • لایت‌اسپید وب سرور
 • ایران محل سرور
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود ساب‌دامین‌
 • eXploit Scanner آنتی شلر
 • روزانه بک‌آپ گیری دیتابیس
 • دارد SSL رایگان
لینوکس حرفه‌ای ایران ۶

129,000 تومان ماهانه

 • ‌ ۵ گیگابایت فضای میزبانی
 • SSD نوع هارد
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • Cpanel کنترل پنل
 • Cloud Linux سیستم عامل
 • لایت‌اسپید وب سرور
 • ایران محل سرور
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود ساب‌دامین‌
 • eXploit Scanner آنتی شلر
 • روزانه بک‌آپ گیری دیتابیس
 • دارد SSL رایگان
لینوکس حرفه‌ای ایران ۷

139,000 تومان ماهانه

 • ‌ ۶ گیگابایت فضای میزبانی
 • SSD نوع هارد
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • Cpanel کنترل پنل
 • Cloud Linux سیستم عامل
 • لایت‌اسپید وب سرور
 • ایران محل سرور
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود ساب‌دامین‌
 • eXploit Scanner آنتی شلر
 • روزانه بک‌آپ گیری دیتابیس
 • دارد SSL رایگان
لینوکس حرفه‌ای ایران ۸

159,000 تومان ماهانه

 • ‌ 8 گیگابایت فضای میزبانی
 • SSD نوع هارد
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • Cpanel کنترل پنل
 • Cloud Linux سیستم عامل
 • لایت‌اسپید وب سرور
 • ایران محل سرور
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود ساب‌دامین‌
 • eXploit Scanner آنتی شلر
 • روزانه بک‌آپ گیری دیتابیس
 • دارد SSL رایگان
لینوکس حرفه‌ای ایران 9

179,000 تومان ماهانه

 • ‌ ۱۰ گیگابایت فضای میزبانی
 • SSD نوع هارد
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • Cpanel کنترل پنل
 • Cloud Linux سیستم عامل
 • لایت‌اسپید وب سرور
 • ایران محل سرور
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود ساب‌دامین‌
 • eXploit Scanner آنتی شلر
 • روزانه بک‌آپ گیری دیتابیس
 • دارد SSL رایگان