آفر های ویژه سرورمجازی

آفر ویژه سرور مجازی فرانسه

300,000 تومان ماهانهسفارش دهید

پورت 10 گیگ
لوکیشن فرانسه

  • 2 گیگ رم
  • 2 هسته سی پی یو
  • 20 کیک هارد

افر ویژه سرور مجازی انگلستان

300,000 تومان ماهانهسفارش دهید

پورت 10 گیگ
لوکیشن انگلیس

  • 2 گیگ رم
  • 2 هسته سی پی یو
  • 20 کیک هارد